การเดินทาง

การเดินทางมายังวัดหนองหูลิง

ระยะทางประมาณ 200 กิโล นิดๆ

กรุงเทพฯ มาทางวงแหวนกาญจนาภิเษก เลี้ยวเข้ามาทางสุพรรณบุรี
ผ่านตัวเมืองสุพรรณฯ ผ่านแยกเดิมบางนางบวช จนถึงแยกหันคา ให้เลี้ยวซ้าย

เมื่อเลีี้ยวซ้ายไปแล้ว แป๊บเดียวจะเจอสี่แยก ให้ตรงไป ไม่กี่กิโลก็จะถึงสามแยกใหญ่ๆ
ให้เลี่ยวขวา แล้วขับยาวเลย ประมาณ 60-70 กิโล

จะเจอแยกสามแยกหูช้าง ให้เลี้ยวขวา ประมาณ 2 กิโล (ดูจากถนนเปลี่ยนจาก 4 เลน เป็น 2 เลน)
ให้มองขวามือ จะเห็นซุ้มประตูวัดหนองหูลิง

หรือติดต่อ 082-4021448  เจ้าอาวาส : พระอธิการทองดี ถิรวิริโย
ม.9 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

One Response to “การเดินทาง”

  1. nonghoo Says:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.