ภาพสถานที่ภายในวัด

เมษายน 10th, 2011 No Comments »

ภาพบรรยากาศ มุมต่างๆ ภายในวัด
บางจุดก็ยังไม่เรียบร้อย ยังต้องการ การปรับปรุงซ่อมแซมครับ