ภาพวีดีโอมุมต่างๆ ภายในวัด

เมษายน 10th, 2011 No Comments »

ภาพถ่ายวีดีโอ มุมต่างๆ ของวัด อาจจะไม่ครบถ้วน หรือไม่มีในบางส่วน ครับ
(แนะนำให้ใช้ Web browser – Internet Explorer)

ภาพวีดีโอ ทางเข้าซุ้มประตูวัดหนองหูลิง

เมื่อผ่านซุ้มประตูวัด

เมื่อเดินมาถึงกลางวัด

ด้านที่กำลังจะก่อสร้างอุโบสถ

ด้านหลังศาลาการเปรียญ

ด้านสระบัว

ต้นโพธ์

*ขออภัยมือใหม่ครับ